Wichienmaat, Traditionell Siamese/ Thai

Den berömda katten från Siam

Siamese katten, Wichien-maat som den heter i Thailand, är en av världens mest berömda och äldsta  bevarade kattraser. Den är förfader till den Västerländska moderna  Siamesen samt den nyare typen med rundare kropp som i väst kallas ”Thai”.  Den  är välkänd för sitt ovanliga och unika utseende med  8 utmärkande mörka punkter på kroppens extremiteter, ansikte, öron, ben och svans. I kontrast till den ljusare och varmare delen av kroppen och de  himmelsblå ögonen är Siamesen en  både ovanlig och vacker katt. I väst identifieras och benämns  detta utseende till Svart maskad Siamese. Seal-Point Siamese. Seal Point är den färg på mask som är mest populär i Thailand och även om Blue Point kattungar har blivit populära de senaste ären anses fortfarande Seal Point som den äkta och genuina färgen på denna berömda och populära katt.

Siamesen är från början en naturligt uppkommen  ras utan människans inblandning och har en  lång historia. Siamesens sällskapliga och sociala personligheten kan förklaras genom att den har utvecklats ihop med människor sedan flera hundra år tillbaka i tiden. Den följde i Thailand med människan i urbaniseringen och därav har den med största sannolikhet utvecklat sin nästan mänskliga personlighet.

Namnet Siamese härstammar från ursprungslandet Siam, numer Thailand. I Thailand används namnet Wichien-maat eller Wichien-maas , som beskrivning av den mörka maskade katten med de blå ögonen. Wichien betyder diamant och bägge namnen kan betyda antingen ”guld och diamant” eller  ”mån diamant” beroende på hur orden tolkas översatt från engelska. 

Den intelligenta Siamesen med den silkeslena pälsen beskrivs till färgen som bomull  Sumree och de himmelsblå ögonen är alltid lika nyfiket betraktande  och redo för nya upptåg.

Siamesen är en otroligt social katt som föredrar människans sällskap framför allt annat. Den pratar mycket och man kan ha långa konversationer med denna katt.  Om det fortfarande finns myter om katter som ”tillbakadragna och osociala ” så bryter Siamesen mot alla dessa.  Siamesen, The Jewel cat, liknar ingen annan katt.

Blue Point Wichienmaat
Seal Point Wichienmaat

The Jewel cat, Maew Kaew är  namnet som används på denna katt i Tamra Maew, de hundraåriga Thailändska skildringarna av Thailands katter.
Det unika utseendet och personligheten hos Siamese katten  finns väl  bevarat och dokumenterat i Thailand i form av gamla böcker  med skrifter och bilder med titeln Tamra Maew,  ”avhandlingar om katter”  Dessa finns även i en omarbetad variant ” Tamra Duu Laksana Maew” Avhandlingar som berättar om katters egenskaper.